Konflikt w rodzinie, związku, pracy
Uzależnienie i współuzależnienie
Rozstanie, porzucenie, rozwód
Przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna
Depresja, lęk, nerwica, myśli samobójcze
Kryzys tożsamości – poczucie wartości
Długi, praca, pieniądze
Zdarzenia losowe – śmierć, żałoba, trauma
Samotność, izolacja, pogubienie
Problemy uczuciowe i emocjonalne
Terapia online